Privacyverklaring

Algemene privacyverklaring

De Bomengroep gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens

Om desgewenst contact te onderhouden hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail. Over het algemeen zullen die beperkt blijven tot de naam en het e-mailadres, tenzij u zelf anders aangeeft.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voornaam en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


De gegevens worden niet gedeeld met derden.

U kunt de gegevens altijd inzien, laten wijzigen of verwijderen.

Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.