Ambitie en strategie

Ambitie en strategie Bomengroep Oude IJsselstreek

De Bomengroep Oude IJsselstreek (opgericht 2020) is een vrijwilligersorganisatie. Zij bestaat uit deskundige en gemotiveerde natuurliefhebbers en in het bijzonder mensen met kennis van en interesse in bomen en landschapselementen.

De bomengroep zet zich in voor de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteit en kwantiteit van het bomenbestand in Oude IJsselstreek. Als behartiger van bomenbelangen is zij gevraagd en ongevraagd adviseur van de gemeenten en van derden. In haar advies weegt zij de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, maar ook de levensverwachting van de bomen. Oude en karakteristieke bomen hebben de bijzondere aandacht.

De bomengroep streeft bij ontwikkelingen naar verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van het bomenbestand in de gemeente. Onze motivatie komt uit de overtuiging dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de gezondheid en het welzijn van mensen.

Wij staan open voor het maatschappelijke debat, waarbij ook andere belangen een rol spelen zoals veiligheid, concurrentie en economische motieven.