Over ons

De bomengroep streeft naar behoud en uitbreiding van het bomenbestand in de gemeente Oude IJsselstreek. 

De bomengroep is in de zomer van 2020 ontstaan op initiatief van enkele personen met liefde voor natuur en landschap in het algemeen en voor bomen in het bijzonder. De Bomengroep had oorspronkelijk geen rechtspersoonlijkheid, geen bestuur en geen leden. Het was in is eigenlijk nog steeds een groep van vrijwilligers en sympathisanten. Iedereen die bomen een warm hart toedraagt kan zich aansluiten. Er wordt nog gewerkt aan concrete plannen om het bomenbestand binnen de gemeente Oude IJsselstreek uit te breiden. Daarover is regelmatig contact met de gemeente over de mogelijkheden om initiatieven op dat gebied te ondersteunen. Wie zich wil aansluiten kan dat doen door gebruik te maken van het aanmeldformulier. Ook wie de beschikking heeft over grond, waar boompjes geoogst of geplant kunnen worden kan zich melden met dat formulier. Zie ook Oogsten en planten.

Op 7 september 2023 zijn onze activiteiten ondergebracht in de Stichting Bomengroep Oude IJsselstreek (zie de Statuten).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91333873. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 865621238. De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De bestuursleden zijn Frank ter Berg (voorzitter), Frans Ros (penningmeester), Bernard Berendsen (secretaris), Dorien Leijzer (algemeen bestuurslid), Aart Stans (algemeen bestuurslid), André Kaminski (algemeen bestuurslid) en Bart Visscher (algemeen bestuurslid). De stichting kent alleen vrijwilligers, geen betaalde functies.  Contact opnemen kan door het invullen van het Contactformulier.

De stichting bomengroep is geen actiegroep, maar streeft naar een harmonieuze samenwerking met alle partijen in het belang van bomen.

Voor meer informatie lees onze 'Missie en visie' en 'Ambitie en strategie' of ons 'Beleidsplan'.

Wie meer wil weten over mogelijkheden van en ondersteuning bij het aanplanten van bomen en struiken kan zijn / haar licht opsteken bij Regelingen en wie meer wil weten over het kappen van bomen kijkt naar Kapvergunningen.