De gemeente Oude IJsselstreek hanteert een lijst (zie hieronder) met bijzondere bomen van particulieren binnen de bebouwde kom. Zie je een boom in de lijst, die niet meer bestaat laat het ons weten door middel van het contactformulier. Weet je een boom, die ook op de lijst thuishoort, maar niet is opgenomen, meld de boom aan met het formulier bijzondere boom melden. De landelijke Bomenstichting houdt een register bij van monumentale bomen. De lijst voor deze gemeente wordt zichtbaar door onderaan op 'Monumentale bomen' te klikken. Deze bomen zijn ook op een kaart te zien! Voor onderhoudskosten kan in sommige gevallen een beroep gedaan worden op het Bomenfonds.

Lijst bijzondere en monumentale bomen