Bomen per gemeente

Zie In de buurt

Hoeveel bomen heeft de gemeente?

Eén op de zeven Nederlandse gemeenten telt meer mensen dan bomen. Dit zijn vooral grote en middelgrote gemeenten. Denk aan Amsterdam, daar moeten ze het doen met 0,3 boom per inwoner. De gemeente met de meeste bomen per inwoner is Rozendaal. Daar zijn meer dan tweehonderdduizend bomen, tegenover slechts 1,5 duizend inwoners. Dat zorgt ervoor dat elke Rozendaler maar liefst 128 bomen ‘voor zichzelf’ heeft.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft 159.734 bomen en 39.462 mensen. Dat is dus 4 bomen per persoon.

Ingenieursbureau Cobra Groeninzicht heeft samen met LocalFocus een kaart ontwikkeld waarmee je dat kunt opzoeken.

Interessant zijn in dit verband ook de Groenmonitor, Boomregister.nl en het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Zie hieronder een staatje uit een artikel in de Groene Amsterdammer van 22 januari 2020.