Missie en visie

Missie en visie Bomengroep Oude IJsselstreek 

Ons Achterhoekse coulisselandschap heeft zijn eigen identiteit met bijzondere cultuurhistorie. De kwaliteit van landschap en natuur  wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van bomen en struiken. Deze elementen leveren een belangrijk aandeel in  de gezondheid en het welzijn van de mensen, die er wonen, werken en recreëren. 

Bomen zijn deel van de oplossing voor een duurzame toekomst ten aanzien van klimaat, biodiversiteit, ecologie, gezonde lucht, verkoeling,  voedsel en bouwmaterialen. 

Verder kunnen bomen de bestaande natuur verrijken, erosie tegengaan en vertellen bomen vele verhalen over de plek waar ze staan. Wat zijn onze doelen? 

1. Beschermen en uitbreiden van bomenbestand en landschapselementen, houtwallen en bermen en stimuleren van nieuwe natuur,  samen met burgers en instanties 

2. Inventarisatie en behoud van het historisch groen zoals lanen, karakteristieke, monumentale bomen en landschapsmonumenten 

3. Toepassing van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal. 

4. Behoud en stimuleren van beplanting langs wegen en paden. 

5. Voorlichting aan de inwoners met betrekking tot het belang van bomen en landschap.